25 dagar, 3 000 km och 189 889 kronor senare

På bilden ovan står cykeln på Imperial Beach och på andra sidan stängslet väntar Mexiko. I går kväll nådde jag gränsen och därmed avslutades resan och insamlingen. Resultatet blev fantastiska 189,889 kr till Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning.

Jag vill tacka alla er, knappt 500 personer, som bidragit till insamlingen. Det betyder mycket för alla oss som på något sätt är drabbade av ALS. Än finns ingen bot mot den dödliga sjukdomen och forskningen behöver mer resurser. En förutsättning för detta är att medvetenheten kring ALS ökar. Fortsätt därför att bidra genom att prata om ALS med folk i din omgivning.

Ett särskilt tack vill jag rikta till ett antal personer som på olika sätt har hjälpt till med insamlingen: Aina, Sulle, Daniel, Joakim, Sherry och Filip. Tack även till insamlingens företagssponsor, Account IT, som generöst bidragit till insamlingen.

Detta var min första längre resa på cykel men förhoppningsvis inte den sista. Att kombinera resan med en insamling gav otroligt mycket värde för mig. I framtiden hoppas jag samla in mer pengar under liknande former men fram till dess fortsätter min insats för ALS-forskningen genom mitt engagemang i stiftelsen som bär mammas namn, Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning.

Lämna en kommentar

Företagssponsor

Ett stort tack till Account IT som valt att bidra till ALS-forskningen genom att sponsra med fem kronor per kilometer jag avverkar.