Projektbeskrivning

Anders Ekne startade Gå mot ALS! som ett initiativ för att samla in pengar till och väcka uppmärksamhet kring sjukdomen ALS. Under åren 2015 och 2016 har mer än 1,1 msek skänkts till Ulla-Carin Lindquists stiftelse för ALS-forskning. Jag hjälpte till med att utforma en logotyp och med att planera marknadsföringen via sociala medier.